October 22, 2016

O tym, że CV jest kluczowym dokumentem w procesie rekrutacji, wie każdy, kto poszukuje pracy. Wymieniamy takie punkty, jak nasze wykształcenie, doświadczenie w pracy, przebyte kursy czy zainteresowania. Ktoś analizujący uważnie podobny dokument powoli poznaje osobę autora, która się pod nim ukrywa. Żeby jednak zdobyć więcej informacji jej dotyczących, istotą będzie list motywacyjny. Z niego podmiot rekrutujący jest w stanie dowiedzieć się dużo więcej, poznając dokładniej kandydata na dane stanowisko. Również innego pisma związanego z procesem rekrutacyjnym, nie można ignorować poruszając ten temat. Jest nim mianowicie podanie o pracę. Dokument taki komponuje się chociażby w sytuacji, gdy nie odszukamy w żadnym źródle informacji ogłoszenia dotyczącego naboru na daną posadę, ale chcielibyśmy o nią zabiegać. Pismo takie jest to prośbą wysłaną do pracodawcy lub osoby, zajmującej się rekrutacją o wzięcie pod uwagę naszej kandydatury. Jest toż pismo krótkie, zawierające kluczowe dane osobowe, datę, miejsce, a także nazwę firmy, w jakiej chcemy pracować. Następnie należy użyć zwrotu grzecznościowego, a trochę pod nim w kilku zdaniach nakreślić prośbę o przyjęcie wraz z krótkim opisem motywacji.

Uncategorized